Ngày hội Mở tìm hiểu về trường Đinh Thiện Lý

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý tổ chức Ngày hội Mở dành cho ứng viên có nhu cầu tìm hiểu về trường, cũng như ứng viên ứng tuyển vào các vị trí Giáo viên của trường trong năm học 2021 - 2022.

Ngày hội Mở sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu tổng quan về định hướng và quan điểm giáo dục của nhà trường, tham quan trải nghiệm cơ sở vật chất và một số hoạt động giảng dạy của trường.

Thời gian: 8:00 - 11:30 ngày 20/01/2021

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn