Sự kiện “Điểm đến du học”

Trung tâm Tham vấn sẽ tổ chức một chuỗi các buổi giới thiệu trực tuyến về các Điểm đến Du học, tạo cơ hội cho học sinh khối 9, 10, 11 và 12 tìm hiểu về những thuận lợi trong việc học tập tại các quốc gia khác nhau. 

Thời gian: 15:00 - 17:00, ngày 26/11/2021

Hình thức: Trực tuyến 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn