Tập huấn cán sự lớp

Hoạt động tập huấn sẽ trang bị cho cán sự học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm học 2019-2020.

Thời gian: 15:00 - 16:20 ngày 23/8/2019

Địa điểm: hội trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn