Tập huấn cán sự năm học 2021-2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý sẽ tổ chức hoạt động tập huấn trực tuyến dành cho học sinh đảm nhận vai trò cán sự lớp năm học 2021-2022 nhằm giúp học sinh hỗ trợ tích cực giáo viên trong giai đoạn học tập từ xa và học tập trực tiếp. 

Thời gian: 15:00 - 16:45, ngày 17/9/2021

Hình thức: Trực tuyến

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn