Tập huấn cán sự

Hoạt động tập huấn dành cho ban cán sự lớp năm học 2020-2021 sẽ được tổ chức vào chiều ngày 11/9/2020. 

Thông qua sự dẫn dắt, chia sẻ của Ban giám hiệu và các thầy cô, các cán sự năm học 2020-2021 sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng trong quá trình điều hành lớp. 

Thời gian: 14:55 - 16:20, ngày 11/9/2020

Địa điểm: Hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn