Tập huấn hội nhập đầu năm học cho Giáo viên, Nhân viên

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý đã tổ chức chương trình tập huấn thông qua hình thức trực tuyến dành cho tập thể cán bộ Giáo viên - Nhân viên nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2021-2022.  

Thời gian: Từ ngày 19/7 đến 29/7/2021

Hình thức: Các chuyên đề tập huấn sẽ được tổ chức trên Zoom, Meeting và Canvas.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn