Tham quan hướng nghiệp trường Đại học RMIT

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý tổ chức tham quan hướng nghiệp trường Đại học RMIT dành cho học sinh khối THPT nhằm giúp học sinh tìm hiểu và trải nghiệm môi trường học tập bậc đại học. 

Thời gian: 15:00 - 17:30, ngày 27/11/2020

Địa điểm: Trường Đại học RMIT

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn