Tham quan hướng nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu về môi trường kinh doanh thực tế trong lĩnh vực tài chính, trường Đinh Thiện Lý tổ chức chuyến tham quan hướng nghiệp đến Công ty Bảo hiểm Phú Hưng và Phú Hưng Life.

Thời gian: 14:40 - 17:15 ngày 9/11/2018

Đối tượng: học sinh khối 10, 11, 12 trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn