Trại kỹ năng sống khối 10

Trại kỹ năng sống năm học 2020-2021 dành cho học sinh khối 10 sẽ diễn ra vào tháng 5 với chủ đề “Thích nghi và kiến thiết.

Trong 1,5 ngày trại,  BTC sẽ tổ chức các hoạt động liên quan đến các kỹ năng sống và các bài học để giúp học sinh trau dồi và phát triển kỹ năng sinh tồn, sơ cứu, bảo vệ bản thân cũng như tăng cường tinh thần đồng đội, đoàn kết và khả năng làm việc nhóm giữa các trại sinh.

Thời gian: Ngày 08 và 09/5/2021

Địa điểm: Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn