Trại kỹ năng sống

Là hoạt động mang tính trải nghiệm được tổ chức dành cho học sinh khối 10. Với chủ đề “Người sống sót”, trại kỹ năng sống 2019 sẽ trang bị và rèn luyện cho học sinh các kiến thức, kỹ năng sinh tồn, sơ cứu, bảo vệ bản thân ứng phó với thảm họa và tạo điều kiện để học sinh nâng cao khả năng làm việc nhóm, tinh thần đồng đội.

Thời gian: Từ 7:30 - 12:00, ngày 11, 12/5/2019

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn