Triển lãm CLB học kì 1, năm học 2020-2021

Hoạt động triển lãm là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo do chính học sinh Đinh Thiện Lý thưc hiện trong học kì 1 năm học 2020 - 2021 khi tham gia sinh hoạt tại các CLB.

Triển lãm còn diễn ra các hoạt động trình diễn nghệ thuật, cuộc thi rung chuông vàng.

Thời gian: 15:00 - 16:20, ngày 08/01/2021

Địa điểm: trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn