Triển lãm sách chủ đề #Zero_Waste

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4), trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý tổ chức triển lãm sách chủ đề #Zero_Waste với các hoạt động trưng bày sách, tổ chức chuyên đề nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách và nâng cao ý thức “sống xanh” bảo vệ môi trường cho học sinh. 

Thời gian: Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 16/4/2021

Địa điểm: Thư viện trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn