Triển lãm sản phẩm Câu lạc bộ học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Trong hai ngày 26 và 27/12 tại Trường Đinh Thiện Lý sẽ diễn ra triển lãm sản phẩm Câu lạc bộ Học kỳ I, năm học 2019 - 2020. Có 45 Câu lạc bộ tham gia sự kiện này.

 

Thời gian:

1.Triển lãm: Tiết 8,9 ngày 26/12/2019

2. Bán sản phẩm: từ 6:55 đến 7:55 và từ 9:05 đến 9h20 ngày 27/12/2019

Địa điểm: Sảnh A

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn