Triển lãm sản phẩm CLB, sản phẩm học tập và nghiên cứu khoa học

Triển lãm sẽ trưng bày các sản phẩm ấn tượng, độc đáo do chính học sinh thực hiện khi tham gia sinh hoạt tại CLB và giới thiệu những thành quả học tập mang tính trải nghiệm sáng tạo của học sinh khi tham gia thực hiện dự án, nghiên cứu khoa học trong năm học 2018-2019.

Thời gian: Từ 7:30 - 12:00, ngày 21, 22/5/2019

Địa điểm: Sảnh A trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn