Triển lãm sản phẩm học tập học kì 1, năm học 2020-2021

Triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo do chính học sinh Đinh Thiện Lý thưc hiện trong học kì 1 năm học 2020 - 2021 khi tham gia thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học và các gian hàng khoa học vui mang đến những trải nghiệm bổ ích cho học sinh. 

Thời gian: 15:00 - 16:20, ngày 08/01/2021

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn