Triển lãm sản phẩm học tập và Nghiên cứu khoa học

Triển lãm sẽ giới thiệu những thành quả học tập mang tính trải nghiệm sáng tạo của học sinh Đinh Thiện Lý khi tham gia thực hiện dự án, nghiên cứu khoa học trong học kì 1 năm học 2018-2019.

Thời gian: 15:00 - 16:20, ngày 26/12

Địa điểm: Sảnh A trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn