Trường Đinh Thiện Lý giao lưu học tập cùng trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Quốc tế Đài Bắc

Chương trình giao lưu học tập được tổ chức dành cho học sinh khối 7,10 và 11 giữa ba trường Đinh Thiện Lý, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Quốc tế Đài Bắc. 

Học sinh của 3 trường sẽ cùng tham gia hoạt động học tập STEM và hoạt động giao lưu gắn kết.

Thời gian: 8:00 - 11:30, ngày 31/10/2020

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn