Tuần giao lưu quốc tế

Tuần giao lưu quốc tế do trường Đinh Thiện Lý tổ chức, với sự tham gia của các đoàn học sinh và giáo viên đến từ trường Lishan và trường Bailing, Đài loan.

Đây là cơ hội để học sinh Đinh Thiện Lý kết nối với bạn bè quốc tế, cùng chia sẻ, học hỏi những điều mới mẻ trong các hoạt động nghiên cứu, thực hiện dự án khoa học và học tập về công nghệ Bionic - công nghệ Nano.

Thời gian: từ ngày 14/8 đến 16/8/2019

Địa điểm: LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn