Tuần lễ hợp xướng

Tuần lễ hợp xướng sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 22/5/2019 nhằm kết nối mọi người với nhau bằng âm nhạc nói chung và hợp xướng nói riêng.

Trong tuần hợp xướng, các lớp sẽ biểu diễn những tiết mục đa dạng thể hiện kỹ thuật thanh nhạc và khả năng chơi nhạc cụ vô cùng điêu luyện.

Thời gian: 15:00 - 16:20 ngày 20, 21, 22/5/2019

Địa điểm: Hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn