Thực trạng và giải pháp khắc phục tâm lý trì hoãn của học sinh THCS ở TPHCM trong việc hoàn thành nhiệm vụ học tập

Tap chi khoa hoc Tam ly tri hoan 6Tap chi khoa hoc Tam ly tri hoan 6Tap chi khoa hoc Tam ly tri hoan 6Tap chi khoa hoc Tam ly tri hoan 6Tap chi khoa hoc Tam ly tri hoan 6Tap chi khoa hoc Tam ly tri hoan 6

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn