Lịch năm học 2020-2021

LICH NAM HOC HK 2 NH 2020 2021 03LICH NAM HOC HK 2 NH 2020 2021 03LICH NAM HOC HK 2 NH 2020 2021 03

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn