Lịch năm học 2020-2021

AM 20 0907 public Calendar 2020 2021 Viet 003AM 20 0907 public Calendar 2020 2021 Viet 003AM 20 0907 public Calendar 2020 2021 Viet 003

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn