Lịch năm học 2021-2022

LICH NH 2021 2022 8 10 05LICH NH 2021 2022 8 10 05LICH NH 2021 2022 8 10 05LICH NH 2021 2022 8 10 05LICH NH 2021 2022 8 10 05

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn