Thông Báo

08 04 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý Phụ huynh đối với nhà trường thông qua việc đăng ký tham gia Chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 do nhà trường tổ chức. 

25 03 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về kì thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho học sinh khối 9 và khối 11, cụ thể như sau: 

22 03 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 2, năm học 2020-2021. 

27 02 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về các hoạt động giáo dục và việc đảm bảo an toàn đối với học sinh từ ngày 01/03/2021. 

18 02 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 26/02/2021, cụ thể như sau:  

01 02 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 02/02/2021 đến hết ngày 04/02/2021, cụ thể như sau: 

30 12 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về thông tin tuyển sinh năm học 2021-2022 và chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý dành cho Quý Phụ huynh như sau: 

30 12 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo và mời học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2020 đến nhận bằng tốt nghiệp THPT. 

19 09 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 như sau: 

24 11 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến học kì 2, năm học 2020-2021 tại trường Đinh Thiện Lý. 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn