Thông Báo

30 12 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về thông tin tuyển sinh năm học 2021-2022 và chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý dành cho Quý Phụ huynh như sau: 

30 12 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo và mời học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2020 đến nhận bằng tốt nghiệp THPT. 

19 09 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 như sau: 

24 11 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến học kì 2, năm học 2020-2021 tại trường Đinh Thiện Lý. 

24 11 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 1, năm học 2020-2021. 

29 09 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung giữa học kì 1, năm học 2020-2021. 

19 08 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về thông tin hướng dẫn và quy định trong ngày tựu trường 21/8/2020. Cụ thể:

05 08 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc đảm bảo an toàn sức khỏe khi đến nhận đồng phục năm học 2020-2021 tại trường Đinh Thiện Lý từ ngày 06/8 đến 14/8/2020.

27 07 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ dành cho khối 6, năm học 2020-2021. Cụ thể như sau: 

06 07 2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ năm học 2020-2021. Cụ thể như sau: 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn