Thông Báo

13 05 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký môn tự chọn và câu lạc bộ dành cho học sinh khối 7, 8 năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau:  

15 04 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc toàn bộ học sinh đến trường học tập trực tiếp từ ngày 18/4/2022. 

08 04 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh lịch kiểm tra tập trung học kì 2, năm học 2021 - 2022. 

07 04 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về chương trình OpenDay trước kì tuyển sinh năm học 2022 - 2023 dành cho Quý Phụ huynh, học sinh. 

04 04 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về kì thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho học sinh khối 9 và khối 11 năm học 2021 - 2022. 

04 04 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo và mời học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp THCS năm 2020 và bằng tốt nghiệp THPT năm 2021. 

25 03 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc trở lại trường học tập trực tiếp toàn thời gian từ ngày 28/3/2022. 

12 02 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc trở lại trường học tập đối với học sinh khối 6 từ ngày 14/02/2022. 

21 01 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 07/02/2022. 

20 01 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 như sau: 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn