Thông Báo

17 09 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 như sau: 

21 06 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký môn tự chọn và câu lạc bộ dành cho học sinh khối 6, năm học 2021-2022. Cụ thể như sau: 

11 06 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc tiếp đón Phụ huynh và học sinh từ ngày 14/6/2021.

09 06 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc bổ sung khối lớp nhận chuyển đến và điều chỉnh phương thức nhận hồ sơ chuyển đến học kì 1, năm học 2021 - 2022. 

02 06 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc điều chỉnh phương thức nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý năm học 2021 - 2022. 

27 05 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh khối 12 từ ngày 28/5/2021. 

22 05 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2021 - 2022, như sau: 

15 05 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh khối 9 và khối 12 từ ngày 17/5/2021. 

07 05 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập và các hoạt động giáo dục đối với học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý từ ngày 10/5/2021. 

05 05 2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc đăng ký môn tự chọn và câu lạc bộ dành cho học sinh khối 7 đến khối 12 trong năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau: 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn