Đăng ký lớp tự chọn, câu lạc bộ dành cho khối 6, năm học 2020-2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ dành cho khối 6, năm học 2020-2021. Cụ thể như sau: 

1. Đối với môn tiếng Nhật, tiếng Hoa:

- Thời gian đăng ký và đóng phí: Từ 8:00 ngày 03/8 đến 16:00 ngày 04/8/2020.

- Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại link https://tinyurl.com/dangkingoaingu2-K6-2021

2. Đối với các môn tự chọn, CLB còn lại:

- Thời gian đăng ký: Từ 8:00 ngày 7/8 đến 8:00 ngày 11/8/2020.

- Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại website: http://crm.lsts.edu.vn:8008/

Để thuận lợi cho việc đăng ký, Quý phụ huynh và học sinh xem chi tiết THÔNG BÁO, tham khảo MÔ TẢ CHI TIẾT CLB MÔ TẢ CHI TIẾT MÔN TỰ CHỌN tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn