Đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ năm học 2020-2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký lớp tự chọn và câu lạc bộ năm học 2020-2021. Cụ thể như sau: 

  • Thời gian đăng ký: Từ 8:00 ngày 8/7 đến 11:30 ngày 13/7/2020.
  • Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại website: http://crm.lsts.edu.vn:8008/

Để thuận lợi cho việc đăng ký, Quý phụ huynh và học sinh xem chi tiết THÔNG BÁODANH SÁCH CÁC MÔN TỰ CHỌN VÀ CÂU LẠC BỘ tại đây. 

Lưu ý:

  1. Đối với lớp tự chọn tiếng Nhật, tiếng Hoa dành cho khối 7: Học sinh đăng ký trực tuyến tại link http://bitly.com.vn/Fm4Z3 và đóng phí từ 8:00 ngày 02/7 đến 16:00 ngày 03/7/2020.
  2. Thông tin về các câu lạc bộ, vui lòng tham khảo MÔ TẢ CHI TIẾT CÂU LẠC BỘ tại đây.
  3. Thông tin về các môn tự chọn dành cho khối 7, 8, 9, 12 vui lòng tham khảo theo link sau:

           MÔ TẢ CHI TIẾT LỚP TỰ CHỌN KHỐI 7

           MÔ TẢ CHI TIẾT LỚP TỰ CHỌN KHỐI 8

           MÔ TẢ CHI TIẾT LỚP TỰ CHỌN KHỐI 9

           MÔ TẢ CHI TIẾT LỚP TỰ CHỌN KHỐI 12

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn