Đăng ký môn tự chọn và câu lạc bộ dành cho học sinh khối 7 đến khối 12 năm học 2021 - 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc đăng ký môn tự chọn và câu lạc bộ dành cho học sinh khối 7 đến khối 12 trong năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau: 

       1. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

THỜI GIAN

KHỐI ÁP DỤNG

MÔN ĐĂNG KÝ

Từ 8:00 ngày 06/05/2021 đến 16:00 ngày 08/05/2021

7-8

Tự chọn ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Đức) dành cho học sinh khối 7-8

Từ 20:00 ngày 11/05/2021 đến 8:00 ngày 14/05/2021

9

Nghiên cứu khoa học

10

Tự chọn nâng cao

10-11

Tin học

11

Nộp đơn xin đổi môn Tự chọn nâng cao (nếu có)

Từ 20:00 ngày 17/05/2021 đến 8:00 ngày 20/05/2021

7-12

Câu lạc bộ và các môn tự chọn còn lại (Từ khối 7 đến khối 12)

 

         2. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ: Quý Phụ huynh và học sinh đăng ký theo hướng dẫn dưới đây

KHỐI

SỐ LƯỢNG VÀ LOẠI MÔN

LỊCH HỌC

PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÍ

7

02 môn (tối thiểu 01 môn học thuật/kỹ năng)

Tiết 8-9 thứ Hai và tiết 1-2 thứ Tư

Trực tuyến, tại http://tinyurl.com/dangkyngoaingu2-K78-2122

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

8

01 môn

Tiết 1-2 thứ Ba

Trực tuyến, tại http://tinyurl.com/dangkyngoaingu2-K78-2122

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

9

01 môn TDTT và:

Tiết 8-9 thứ Ba

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

01 môn nghiên cứu khoa học

Theo thời khóa biểu lớp (cung cấp sau)

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

10

01 môn TDTT và:

Tiết 8-9 thứ Tư

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

03 môn học thuật, kỹ năng; và:

01 môn Tin học (*)

Theo thời khóa biểu lớp (cung cấp sau)

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

11

01 môn TDTT và:

Tiết 3 - 4 thứ Tư

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

03 môn nâng cao và:

Theo thời khóa biểu lớp (cung cấp sau)

Học sinh không cần đăng kí lại trừ trường hợp có nguyện vọng đổi môn học. Học sinh nộp đơn đề nghị đổi môn học cho bộ phận Đào tạo (phòng A106) với lý do hợp lý để được xem xét.

01 môn Tin học

Theo thời khóa biểu lớp (cung cấp sau)

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

12

01 môn TDTT và:

Tiết 8 - 9, thứ Sáu

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

01 tổ hợp luyện thi và lớp tiếng Anh tăng cường (*)

Theo thời khóa biểu lớp (cung cấp sau)

Bằng phiếu (giấy)

7 - 11

01 câu lạc bộ

Tiết 8 - 9, thứ Năm

Trực tuyến, tại https://crm.lsts.edu.vn:8008/

Với môn có dấu (*) gồm học thuật, kỹ năng, Tin học khối 10 và môn tổ hợp luyện thi, môn tiếng Anh tăng cường khối 12: nhà trường sẽ thông tin cụ thể trong buổi họp triển khai, tư vấn cho học sinh.

      3. CÁC LƯU Ý ĐỐI VỚI HỌC SINH

  • Đối với lớp tự chọn ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Đức): Học sinh đóng phí bằng phương thức chuyển khoản trước 16:00 ngày 08/05/2021.
  • Để thuận lợi cho việc đăng ký, Quý Phụ huynh và học sinh xem chi tiết DANH SÁCH CÁC MÔN TỰ CHỌN VÀ CÂU LẠC BỘ tại đây. 
  • Thông tin về các câu lạc bộ, vui lòng tham khảo MÔ TẢ CHI TIẾT CÂU LẠC BỘ tại đây.
  • Thông tin về các môn tự chọn dành cho khối 7 đến khối 12 năm học 2021 - 2022, vui lòng tham khảo theo link sau:

           MÔ TẢ CHI TIẾT MÔN TỰ CHỌN KHỐI 7

           MÔ TẢ CHI TIẾT MÔN TỰ CHỌN KHỐI 8

           MÔ TẢ CHI TIẾT MÔN TỰ CHỌN KHỐI 9

           MÔ TẢ CHI TIẾT MÔN TỰ CHỌN KHỐI 10

           MÔ TẢ CHI TIẾT MÔN TỰ CHỌN KHỐI 11

           MÔ TẢ CHI TIẾT MÔN TỰ CHỌN KHỐI 12

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn