Thông báo về việc ngưng nhận đăng ký tham gia Chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý Phụ huynh đối với nhà trường thông qua việc đăng ký tham gia Chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021 do nhà trường tổ chức.

Sau 02 đợt tổ chức thành công Chương trình tham, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021 cho Quý Phụ huynh vào ngày 27/5 và 16/6/2020, đợt cuối cùng sẽ tổ chức vào ngày 29/6/2020 (dự kiến ban đầu là 18/6/2020). Do hiện tại số lượng đăng ký tham gia đợt cuối cùng đã ở mức tối đa mà nhà trường có thể tiếp nhận, vì vậy trường Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về việc ngưng nhận đăng ký nhu cầu tham gia Chương trình đợt 3 của Quý Phụ huynh kể từ ngày 10/6/2020.

Quý Phụ huynh có nhu cầu nhưng không tham gia được một trong 3 đợt nêu, trong trường hợp quan tâm đến các vấn đề tuyển sinh hay mong muốn tìm hiểu thông tin về trường Đinh Thiện Lý, vui lòng liên hệ:

BAN TUYỂN SINH

Phòng A.102, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (028) 54110040 - Máy lẻ 108 hoặc 304 để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn