Thông báo đăng ký môn tự chọn, câu lạc bộ dành cho khối 7, 8 năm học 2022 - 2023

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký môn tự chọn và câu lạc bộ dành cho học sinh khối 7, 8 năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau:  

1. Đối với tự chọn Ngoại ngữ 2

- Thời gian đăng ký và đóng phí (chuyển khoản): Từ 20:00 ngày 16/05 đến 16:00 ngày 18/05/2022.

- Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại link https://tinyurl.com/dangkiNN2-K78-AY2223

2. Đối với các môn tự chọn, câu lạc bộ còn lại:

- Thời gian đăng ký: Từ 20:00 ngày 20/05 đến 08:00 ngày 24/05/2022.

- Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại website: https://crm.lsts.edu.vn:8008

Để thuận lợi cho việc đăng ký, Quý phụ huynh và học sinh vui lòng tham khảo các link sau:

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TỰ CHỌN, CLB DÀNH CHO KHỐI 7

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TỰ CHỌN, CLB DÀNH CHO KHỐI 8

MÔ TẢ MÔN TỰ CHỌN KHỐI 7

MÔ TẢ MÔN TỰ CHỌN KHỐI 8

MÔ TẢ CHI TIẾT CLB

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TỰ CHỌN, CLB

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn