Thông báo đăng ký môn tự chọn và câu lạc bộ dành cho học sinh khối 6, năm học 2022 - 2023

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về việc đăng ký môn tự chọn và câu lạc bộ dành cho học sinh khối 6, năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau:

1. Đối với môn tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Đức

- Thời gian đăng ký và đóng phí (chuyển khoản): Từ 8:00 ngày 29/07 đến 16:00 ngày 02/08/2022.

- Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại link https://tinyurl.com/dangkyNN2-K6-2223

2. Đối với các môn tự chọn, câu lạc bộ còn lại:

- Thời gian đăng ký: Từ 20:00 ngày 08/08 đến 08:00 ngày 11/08/2022.

- Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến tại website: https://crm.lsts.edu.vn:8008

Thông tin chi tiết về tài khoản đăng nhập và hướng dẫn đăng ký sẽ được nhà trường gửi đến Phụ huynh qua email đã đăng ký nhận thông tin trong đơn dự tuyển.

Để thuận lợi cho việc đăng ký, Quý phụ huynh và học sinh xem chi tiết THÔNG BÁO, tham khảo MÔ TẢ CHI TIẾT MÔN TỰ CHỌN và MÔ TẢ CHI TIẾT CÂU LẠC BỘ tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn