Thông báo về các hoạt động giáo dục và việc đảm bảo an toàn đối với học sinh khi trở lại trường học tập từ ngày 01/03/2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về các hoạt động giáo dục và việc đảm bảo an toàn đối với học sinh từ ngày 01/03/2021. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2021 về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về các hoạt động giáo dục và việc đảm bảo an toàn đối với học sinh của trường Đinh Thiện Lý từ ngày 01/03/2021.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn