Thông báo về công tác phòng, chống dịch đối với học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý từ ngày 30/4/2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về công tác phòng, chống dịch đối với học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý từ ngày 30/4/2021, cụ thể như sau: 

Căn cứ văn bản số 1290/UBND-VX ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ văn bản số 1224/SGDĐT-CTTT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19,

Học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe của bản thân, người thân và cộng đồng.

Quý Phụ huynh và học sinh xem chi tiết thông báo tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn