Thông báo về danh mục tài liệu dạy - học sử dụng của học sinh khối 7 và khối 10, năm học 2022 - 2023

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về danh mục tài liệu dạy - học sử dụng của học sinh khối 7 và khối 10, năm học 2022 - 2023. 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn