Thông báo về kì thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho học sinh Đinh Thiện Lý năm học 2021 - 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về kì thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho học sinh khối 9 và khối 11 năm học 2021 - 2022. 

    1. Đối tượng dự thi

    Toàn bộ học sinh khối 9 và khối 11 đang học tại trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý, năm học 2021 - 2022.

  • Học sinh khối 9 tham dự kì thi chứng chỉ PET (Preliminary English Test) của Hội đồng khảo thí Cambridge ESOL, Đại học Cambridge.
  • Học sinh khối 11 tham dự kì thi chứng chỉ FCE (First Certificate in English) của Hội đồng khảo thí Cambridge ESOL, Đại học Cambridge.

     2. Thời gian và địa điểm thi (dự kiến)

  • Ngày 21/05/2022: Kì thi chứng chỉ FCE
  • Ngày 29/05/2022: Kì thi chứng chỉ PET
  • Địa điểm: Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

    Quý Phụ huynh và học sinh xem chi tiết thông báo tại đây:

    Thông báo về kì thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PET dành cho học sinh khối 9

    Thông báo về kì thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế FCE dành cho học sinh khối 11

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn