Thông báo về tình hình chuẩn bị và ứng phó dịch bệnh Covid-19 khi học sinh trở lại trường học tập

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về tình hình chuẩn bị và ứng phó khi học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học do bệnh Covid-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đến thời điểm hiện tại nhà trường vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ cơ quan quản lý cấp trên về việc tổ chức cho học sinh quay trở lại trường học từ ngày 02/3/2020. Vì vậy, bằng Thông báo này, nhà trường xin thông tin đến Quý phụ huynh và học sinh về tình hình chuẩn bị và ứng phó của nhà trường khi học sinh đi học trở lại, đồng thời khi có văn bản chỉ đạo chính thức của cơ quan giáo dục cấp trên về thời điểm đi học lại của học sinh, nhà trường sẽ thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh.

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn