Thông báo về việc đăng kí môn học dành cho khối 10 năm học 2022 - 2023

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc đăng kí môn học dành cho khối 10 năm học 2022 - 2023. 

       1. Đối với môn học tự chọn

  • Thời gian đăng kí: Từ 20:00 ngày 30/05/2022 đến 08:00 ngày 02/06/2022
  • Hình thức đăng kí: Đăng ký trực tuyến tại https://crm.lsts.edu.vn:8008

       2. Đối với môn học bắt buộc và được chọn lĩnh vực

  • Thời gian đăng kí môn Nghiên cứu khoa học, Tin học: Từ 20:00 ngày 30/05/2022 đến 08:00 ngày 02/06/2022
  • Thời gian đăng kí môn TDTT, Tự chọn, CLB: Từ 20:00 ngày 26/8/2022 đến 16:00 ngày 28/8/2022
  • Hình thức đăng kí:

          + Đăng kí trực tuyến tại https://crm.lsts.edu.vn:8008

          + Riêng Ngoại ngữ 2 và Luyện thi SAT đăng kí tại: https://tinyurl.com/dangkiNN2K10-AY2223

 Để thuận lợi cho việc đăng ký, Quý phụ huynh và học sinh vui lòng tham khảo các link sau:

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ MÔN KHỐI 10

MÔ TẢ MÔN KHỐI 10

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TỰ CHỌN, CLB DÀNH CHO KHỐI 10

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn