Thông báo về việc học sinh học tập trực tuyến 02 tuần (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/4/2020).

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh trong thời gian tạm ngưng đến trường 02 tuần (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Căn cứ văn bản số 829/GDĐT-TrH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 (lần 2), Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc toàn thể học sinh sẽ học chương trình chính thức (tiếp theo chương trình sau ngày 14/02/2020) thông qua các lớp học trực tuyến trên ứng dụng Canvas theo thời khóa biểu tất cả các môn học trong 02 tuần (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/4/2020).

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn