Thông báo về việc học sinh lớp 12 đi học trở lại

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh lớp 12 về việc đi học trở lại từ ngày 09/03/2020.

 Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 749/GD ĐT-VP ngày 06 tháng 3 năm 2020, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh lớp 12 về việc các em sẽ trở lại trường học tập từ ngày 09/3/2020.

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn