Thông báo về việc học sinh trở lại trường học tập trực tiếp toàn thời gian từ ngày 28/3/2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc trở lại trường học tập trực tiếp toàn thời gian từ ngày 28/3/2022. 

Căn cứ Công văn số 268/UBND-VX ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên đán 2022;

Căn cứ Công văn số 762/BYT-DP ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần;

Căn cứ Công văn số 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 về việc hướng dẫn kiểm soát dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn 882/UBND-VX ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc trở lại trường học tập trực tiếp toàn thời gian đối với toàn bộ học sinh từ Khối 6 đến Khối 12.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn