Thông báo về việc học tập cho học sinh trong thời gian tạm ngưng đến trường từ ngày 02/02/2021 đến hết ngày 04/02/2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 02/02/2021 đến hết ngày 04/02/2021, cụ thể như sau: 

Căn cứ văn bản số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ văn bản số 309/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19,

Học sinh trường Đinh Thiện Lý sẽ ngưng đến trường từ ngày 02/02/2021 và chuyển sang hình thức học tập trực tuyến trên ứng dụng Canvas theo thời khóa biểu trong 03 ngày (từ ngày 02/02/2021 đến hết ngày 04/02/2021).

Quý Phụ huynh và học sinh xem chi tiết thông báo và kế hoạch dạy và học cho các môn học cụ thể tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn