Thông báo về việc học tập của học sinh Đinh Thiện Lý từ ngày 04/01/2022 đến ngày 21/01/2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 04/01/2022 đến ngày 21/01/2022. 

Căn cứ văn bản số 4491/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 04/01/2022 đến ngày 21/01/2022.

Thông tin chi tiết về việc học tập của học sinh khối 6, vui lòng xem tại đây.

Thông tin chi tiết về việc học tập của học sinh khối 7 đến khối 12, vui lòng xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn