Thông báo về việc học tập của học sinh Đinh Thiện Lý từ ngày 07/02/2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 07/02/2022. 

Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 07/02/2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn