Thông báo về việc học tập của học sinh khối 9 và khối 12 trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý từ ngày 17/5/2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh khối 9 và khối 12 từ ngày 17/5/2021. 

Căn cứ văn bản số 1374/SGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn dạy học cho khối 9 và khối 12;

Căn cứ văn bản số 467/GDĐT-THCS ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 về tiếp tục hướng dẫn dạy học cho khối 9;

Căn cứ Thông báo số 149/TB-THCSTHPTĐTL ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý về việc học tập và các hoạt động giáo dục đối với học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý từ ngày 10/5/2021.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh khối 9 và khối 12 về việc học tập của học sinh từ ngày 17/5/2021.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn