Thông báo về việc học tập và các hoạt động giáo dục đối với học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý từ ngày 10/5/2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập và các hoạt động giáo dục đối với học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý từ ngày 10/5/2021. 

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 1224/SGDĐT-CTTT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 1278/SGDĐT-CTTT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2;

Căn cứ văn bản số 1294/SGDĐT-VP ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021;

Căn cứ văn bản số 19/TT.NNTH ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học – Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng tổ chức thi chứng chỉ Anh văn, Tin học Quốc tế.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập và các hoạt động giáo dục đối với học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý từ ngày 10/5/2021.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn