Thông báo về việc học tập và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với học sinh khối 12

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh khối 12 từ ngày 28/5/2021. 

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập đối với học sinh khối 12 từ ngày 28/5/2021.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn