Thông báo về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020.

Căn cứ văn bản chỉ đạo số 888/UBND-VX ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học sinh toàn trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020.

 

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn