Thông báo về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học từ ngày 02/3/2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3/2020.

Căn cứ văn bản chỉ đạo số 708/UBND-VX ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19, học sinh lớp 12 sẽ nghỉ học đến hết ngày 08 tháng 3 năm 2020 và học sinh từ lớp 6 đến lớp 11 sẽ nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020. Nhà trường kính mong Quý Phụ huynh tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh học tập trong thời gian tạm ngưng đến trường này.

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn