Thông báo về việc tổ chức học tập cho học sinh từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 20/4 đến 24/4/2020.

Căn cứ văn bản số 1349/UBND-VX ngày 16 tháng 4 năm 2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản 1127/GDĐT-VP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo Quý Phụ huynh và học sinh về việc học tập của học sinh từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020.

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn