Thông báo về việc tổ chức kì thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho học sinh Đinh Thiện Lý

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về kì thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho học sinh khối 9 và khối 11, cụ thể như sau: 

1. Thông tin về kì thi

  - Kì thi do Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý phối hợp với Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học TP.HCM - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức.

  - Nhà trường tổ chức 02 kì thi, bao gồm:

  • Đối với khối 9: Kì thi lấy chứng chỉ PET (Preliminary English Test) của Hội đồng khảo thí Cambridge ESOL, Đại học Cambridge.
  • Đối với khối 11: Kì thi lấy chứng chỉ FCE (First Certificate in English) của Hội đồng khảo thí Cambridge ESOL, Đại học Cambridge.

2. Đối tượng dự thi

    Toàn bộ học sinh khối 9 và khối 11 đang học tại trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý, năm học 2020-2021.

3. Thời gian và địa điểm thi (dự kiến)

  • Ngày 09/05/2021: Kì thi lấy chứng chỉ PET
  • Ngày 16/05/2021: Kì thi lấy chứng chỉ FCE
  • Địa điểm: Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

    Quý Phụ huynh và học sinh xem chi tiết thông báo tại đây:

    Thông báo về kì thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PET dành cho học sinh khối 9

    Thông báo về kì thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế FCE dành cho học sinh khối 11

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn