Thông báo về việc toàn bộ học sinh đến trường học tập trực tiếp từ ngày 18/4/2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc toàn bộ học sinh đến trường học tập trực tiếp từ ngày 18/4/2022. 

Căn cứ Công văn số 268/UBND-VX ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên đán 2022;

Căn cứ Công văn số 1074/UBND-VX ngày 09 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Công văn số 1094/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc trở lại trường học tập trực tiếp toàn thời gian kể từ ngày 18/4/2022 đối với toàn bộ học sinh từ Khối 6 đến Khối 12.

Chi tiết thông báo tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn