Thông báo về việc trở lại trường học tập đối với học sinh khối 6 từ ngày 14/02/2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc trở lại trường học tập đối với học sinh khối 6 từ ngày 14/02/2022. 

Căn cứ văn bản số 268/UBND-VX ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên đán 2022;

Căn cứ văn bản số 280/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đi học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán 2022;

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh khối 6 về việc trở lại trường học tập của học sinh từ ngày 14/02/2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn